Budgetbeheer

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kan u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW. Er wordt een budgetbeheerrekening geopend op uw naam. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort. De maatschappelijk werker verricht in samenspraak met u de betalingen. U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven. Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Voorwaarden

Inwoner van Lokeren zijn.

Aanvragen

Na een sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker.

Wat meebrengen 

Alle inkomsten en uitgave bewijzen