Vuilnisophaling en recyclagepark

Afvalophaling wordt door de overheid aanzien als een prioritaire dienstverlening. Voorlopig kunnen alle ophalingen dus afgewerkt worden, zoals voorzien op de afvalkalender.

De rondes werden herverdeeld. Het kan dus zijn de ophaalwagens op een ander tijdstip als gewoonlijk bij jou langskomen. Zet dus zeker je afval voor 8 uur 's ochtends buiten!

Om onze mensen te beschermen, worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Naast de gebruikelijke hygiënische maatregelen mogen sinds 18 maart max. 2 mensen (1 chauffeur en 1 ophaler) tegelijkertijd in de cabine van de ophaalwagen zitten. Zie je onderweg toch ploegen met 2 ophalers, dan is de tweede ophaler met een (huur)wagen naar de plaats van vertrek gebracht.

Op bevel van de hogere overheid worden alle recyclageparken tot nader order gesloten met onmiddellijke ingang vanaf 17 maart 2020 om 12.30 uur.

Meer info omtrent de afvalinzameling, zie www.idm.be