September tot november - Ruwbouw

Vrije tijd Sport
September - oktober - begin november

De ruwbouw op kelderniveau van het 25m bad, het recreatiebad en de zone inkom/kleedkamers is volop in uitvoering.

Ondertussen werden de paalkoppen van de funderingspalen op de juiste hoogte afgekapt en zitten de funderingsbalken en -zolen op hun plaats. De liftput en duikput zijn ook uitgevoerd.

Onder de plaat werd een riolering gestoken, waarna de gewapende vloerpaat werd gebetonneerd. Hierna kon de aannemer starten met het optrekken van de holle, geïsoleerde kelderwanden en het wapenen en bekisten van de wanden van de regenwaterbuffertank en het zwembadgedeelte.

In een volgende fase worden de wanden gebetonneerd en zal men de welfsels (afdek kelder) plaatsen.  

De kelderwanden worden aangeaard aan de kant van het recreatiebad zodra de voegen tussen prewanden onderling en naar de betonplaat gedicht zijn.

 

Midden november

Nu is de ruwbouw voor zone 0 (gelijkvloers) aan de beurt. Deze fase werd ingehuldigd met een 'eerste steenlegging', of in het geval van het zwembad een predal.
Hier kan je meer lezen over dit officieel moment.

 

December

In december starten we met de ruwbouw voor zone +1.
Na afloop van de werken aan het nieuwe zwembad, zal het voetpad langsheen de Sportlaan heraangelegd worden.