Juni tot augustus - Fundering

Vrije tijd Sport

De afbraakwerken van het bestaande zwembad zijn voltooid. De grondwerken zitten erop en het puin is ondertussen allemaal afgevoerd.

We starten met de fundering door het plaatsen van 150 funderingspalen. Paalfunderingen zijn noodzakelijk gezien de draagkrachtige laag te diep ligt voor een gewone fundering. De palen worden d.m.v. een grondboor tot de gewenste diepte geboord.

Zodra de paalfunderingen zijn afgewerkt, starten we met fase 2. Na de werfinrichting beginnen we met de ruwbouw voor zone -1.