Stationsomgeving - heraanleg wegenis

Informatie

Het wegdek van het Stationsplein bevindt zich niet overal in even goede staat. De mozaïek werd op diverse plaatsen stukgereden en hoewel er regelmatig herstellingen gebeuren door eigen diensten, zorgen losliggende keien niet enkel voor gevaarlijke situaties, het is ook zeer onaangenaam voor de passerende fietser.  Daarnaast is de rotonde aan het kaartershuisje verkeerskundig niet bijzonder veilig: er is een grote interferentiezone tussen de verschillende weggebruikers wat vaak onduidelijkheid creëert. Een herinrichting/renovatie van het wegdek in de stationsbuurt drong zich dus echt wel op.

Waar de stad deze renovatie liever in een grootschaliger project gezien had, waarbij de volledige stationsbuurt zou worden opgewaardeerd, hangen we voor de zone parking / De Lijn af van de NMBS en het is het op dit moment nog onduidelijk wanneer een masterplan vorm zal krijgen.  De stad wil hier niet op wachten en heeft dus een ontwerp uitgewerkt voor de wegen rondom het kaartershuisje: vanaf de spoorwegbrug tot aan de Stationsstraat.

Op 30 maart 2020 keurde de gemeenteraad het bestek en de plannen goed. De werken zijn gestart op 5 oktober 2020.

UPDATE:

Op 10 augustus 2021 werd het Stationsplein opengesteld voor alle verkeer. Vóór de ingebruikname werd reeds vastgesteld dat de kwaliteit van het beton niet op elke plaats gelijkwaardig is. Om het gewenste eindresultaat te bekomen hebben we de aannemer de opdracht gegeven dit te herstellen.

We plannen de uitvoering van de herstellingswerken eind september, begin oktober. Gelijktijdig wordt - voor het verbeteren van het rijcomfort van langere voertuigen zoals lijnbussen - de rijbaan op enkele plaatsen breder gemaakt door middel van overrijdbare stroken aan de binnen- en buitenzijde van de rotonde.

De concrete startdatum wordt later gecommuniceerd. We lichten jullie hier graag vooraf over in, omdat tijdens deze werken de rotonde helaas opnieuw een 4-tal weken wordt afgesloten. We stellen alles in het werk om deze periode zo kort mogelijk te houden en de hinder voor het verkeer zoveel als mogelijk te beperken.

Hinder