Stationsomgeving - Heraanleg wegenis

Informatie

Het wegdek van het Stationsplein bevond zich voorheen niet overal in even goede staat. De mozaïek werd op diverse plaatsen stukgereden en hoewel er regelmatig herstellingen gebeuren door eigen diensten, zorgden losliggende keien niet enkel voor gevaarlijke situaties, het was ook zeer onaangenaam voor de passerende fietser.  Daarnaast was de rotonde aan het kaartershuisje verkeerskundig niet veilig: er bestond een grote interferentiezone tussen de verschillende weggebruikers wat vaak onduidelijkheid creëerde. 

Waar de stad deze renovatie liever in een grootschaliger project gezien had -waarbij de volledige stationsbuurt zou worden opgewaardeerd- hangen we voor de zone parking / De Lijn af van de NMBS en het is onduidelijk wanneer een masterplan vorm zal krijgen.  De stad wou hier niet op wachten en werkte dus een ontwerp uit voor de wegen rondom het kaartershuisje: vanaf de spoorwegbrug tot aan de Stationsstraat.

Op 30 maart 2020 keurde de gemeenteraad het bestek en de plannen goed. De werken zijn gestart op 5 oktober 2020.

Hoewel de werkzaamheden, zoals altijd, wel wat hinder met zich mee bracht, verliepen ze erg vlot.  Op 10 augustus 2021 werd het Stationsplein volledig opengesteld voor alle verkeer. Nadien werden op enkele plaatsen nog overrijdbare stroken ingericht zodat grotere voertuigen (bv. lijnbussen) comfortabeler kunnen rondrijden.

 

Geen inhoud

Hinder

Geen inhoud