Renovatieproject Bloemenwijk

Informatie

Stad Lokeren is volop bezig met de renovatie van wijken. Ook de bloemenwijk stond op de agenda. De ingrepen die we doen zorgen voor vlakke voetpaden, meer ontharding, meer groen en een veiliger en aangenamer straatbeeld.

Ontharden en vergroenen

Twee termen die de laatste tijd niet meer weg te denken zijn. Met de klimaatsverandering in het vizier, zijn de voordelen van ontharden, naast een mooiere groene leefomgeving, van groot belang. Door het weghalen van verharde oppervlaktes, kan het regenwater infiltreren in de bodem. Dit zorgt ervoor dat bij natte periodes overvloedige regen ter plaatste kan worden opgenomen, wat wateroverlast tegengaat. Bij hitte kan de beplanting het voordeel halen uit dit plaatselijke waterreserve. Daarnaast zorgt opname van hemelwater in de bodem ook voor verkoeling op warme dagen. Ontharden verhoogt met andere woorden de veerkracht van ons watersysteem. Vergroenen zorgt daarbij ook nog eens voor een betere kwaliteit van onze lucht. En is het niet fijner vertoeven in een groene omgeving?

 

Vergroeningswerken Begonialaan

Binnen deze visie namen we eerder het speelplein in de Begonialaan onder handen. Begin september 2022 kwam in het kader van vergroeningswerken ook de parkeerstrook op de agenda. Deze werd heraangelegd met grasdallen. Naast deze parkeerstrook creëerden we een grasstrook ipv het huidige voetpad.

Het voetpad aan de woningen in de Begonialaan, tussen de Dalialaan en de Uebergdreef, werd ook vernieuwd met extra plantenvakken. De inrit van de Begonialaan naar de Dalialaan werd smaller aangelegd, zodat dit de snelheid van inrijdend verkeer afremt en zo de veiligheid wordt bevorderd.

 

 

Vergroeningswerken Dalialaan

In de Dalialaan aan de kant van de woningen werd het volledige voetpad vernieuwd. De huidige dichtgeklinkerde parkeerplaatsen werden vervangen we door een waterdoorlaatbare parkeerzone met grasbetondallen. Waar mogelijk kwamen ook extra groene zones.

Het bestaande voetpad aan de schoolzijde bevindt zich nog in goeie staat en bleef behouden. De klinkers in de parkeerstrook aan deze zijde werden hier ook vervangen door grasbetondallen. De schooltoegang werd een groene inkom. De huidige bomen bleven behouden, de lage beplanting werd vervangen.

 

 

Vergroeningswerken Azalealaan

 

 

Momenteel zijn we bezig met de afwerking van de renovatiewerken in de Azalealaan. Ook hier werd het volledige voetpad gerenoveerd en de parkeerstroken onthard d.m.v. grasbetondallen. Waar mogelijk werd groen voorzien.

De oversteekplaats werd meer geaccentueerd om de veiligheid te bevorderen. Ook de zone voor de ingang van de school ter hoogte van de Tulpenlaan werd in een nieuw groen jasje gestoken.

 

Vergroeningswerken Tulpenlaan en Tulpenhof

In een latere fase volgen nog de Tulpenlaan en het Tulpenhof. 

 

Alle plannen in detail kan je onderaan terugvinden. 

 

 

 

Hinder

Werken zonder hinder is jammer genoeg niet mogelijk, maar we proberen dit tot een minimum te beperken.
Tijdens de werken willen we vragen de werfzone niet te betreden. 

Heb je vragen of opmerkingen tijdens de werken. Contacteer ons of spreek gerust iemand aan op de werf.

 

Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan het werk en voeren de nodige werken uit in fases: 

Fase 1 - Azalealaan
Van 16 januari tot eind januari wordt er gewerkt met een beurtelingse doorgang in de Azalealaan. De parkeerstrook is tijdelijk niet toegankelijk.

Fase 2 - Dalialaan
Van 30 januari tot 17 februari wordt de Dalialaan afgesloten voor alle verkeer. Bewoners met een oprit kunnen hun woning met de wagen bereiken. Wel is er tijdelijke hinder mogelijk. Toch vragen we dit tijdens de werkuren te vermijden. Fietsers en voetgangers kunnen ten alle tijde door, dit met enige voorzichtigheid in de werfzone en de fiets aan de hand.

Fase 3 - Begonialaan
Van 13 februari tot 3 maart februari is er een tijdelijk eenrichtingsverkeer van toepassing in de Begonialaan. Verkeer komende van de Uebergdreef kan de Begonialaan inrijden. Omgekeerd niet.

Overkoppelingen en vernieuwen drinkwateraftakkingen
Na fase 3 worden de overkoppelingen uitgevoerd en nodige drinkwateraftakkingen vernieuwd. Dit duurt een 4-tal weken.

 

Theo De Vlieger start op 24 april met de renovatiewerken in de Dalialaan en een deel van de Begonialaan. Deze werken zullen ongeveer 3 maanden duren.
De mogelijke hinder hiervan bespreken we momenteel nog met onze aannemer.