Beerveldestraat en Nieuwe Molenstraat - Totaalrenovatie

Informatie

De stad plant in samenwerking met Aquafin werken in de Beerveldestraat en de Nieuwe Molenstraat. 

 

Wat gaan we doen?

Dit project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van de
rijweg.

 

Waar zullen de werken plaatsvinden?

Het project gaat over de volgende straten:

• De Beerveldestraat vanaf de Heiendestraat tot aan de grens met Beervelde

• De Nieuwe Molenstraat vanaf de spoorweg tot aan de grens met Lochristi (Kerrebroekstraat)

 

Timing

Het verloop van dit project kan je volgen op Project - Totaalrenovatie Beerveldestraat – Nieuwe Molens... (lokeren.be).
Een timing van de werken is voorzien voor de volgende legislatuur.

Hinder

Geen inhoud