Zwerfkatten

Mensen die zwerfkatten in hun buurt opmerken kunnen dit melden aan de dienst Integrale Veiligheid.
De dieren worden gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst waar ze gevangen zijn.

Merk je een gewond of ziek dier op, een verloren gelopen dier of een dier in nood?
Lees hier wat je kan doen.