Vogels

Sommige vogels horen tot beschermde diersoorten en zullen we dus niet bestrijden. Vogeloverlast kan je tegengaan door preventieve maatregelen zoals pinnen en netten.

Soms wordt de populatie van bepaalde vogelsoorten teruggedrongen door overpopulatie van andere soorten. Overpopulatie mag je niet zelf bestrijden, maar laat je doen door professionals.

 

Wat bij overlast van verwilderde duiven?

Bij het vaststellen van verwilderde duiven op of in onroerende goederen is er een meldingsplicht van toepassing, aangezien deze vogels worden aanzien als een invasieve soort. (politiereglement Lokeren Afd. 3). Na de melding zal er een bestrijder van RATO langskomen. Je mag deze niet weigeren of bemoeilijken om de nodige vangactie te ondernemen of nodige vangmaterialen te plaatsen. 

Een melding kan je online of telefonisch doen bij het infopunt.

 

Overlast met de kraaiachtigen vermijden?

Kraaienroekenkauwengaaien en eksters behoren allemaal tot dezelfde familie: de kraaiachtigen. Stuk voor stuk zijn het taaie dieren die in barre omstandigheden kunnen overleven. Kraaiachtigen zijn echte alleseters: ze helpen het insectenbestand in toom te houden, maar slokken ook eieren, slakken en zelfs jonge vogels of zoogdieren op. Zelfs maïs en vruchten staan op het menu. Belangrijk om te weten is dat de kraaiachtigen behoren tot de beschermde diersoorten. Deze worden dus niet bestreden. 

Kauwen maken vaak nesten in een schoorsteen. Het zijn fanatieke nestbouwers: op enkele dagen tijd laden ze een voor hen te groot of te diep bevonden ruimte vol met stevige takken. Zo’n nest kan gigantische proporties aannemen, afhankelijk van de breedte van de schouw en de diepte waarop het hoogste steunpunt voor het nest zich bevindt. Bij de eerste kou in het najaar, wanneer de haard wordt aangemaakt, kunnen de sterk verdroogde takken in de schouw vuur vatten, met een schouwbrand tot gevolg. Het nest kan ook een goede ventilatie verhinderen, wat kan leiden tot een CO vergiftiging.

Om te verhinderen dat kauwen in schouwen van woningen broeden, worden de rookgaten best buiten de broedperiode afgesloten met gaasdraad of met een metalen rooster. Als kauwen toch de kans hebben gekregen een schouwnest te maken, wacht je best tot het einde van het broedseizoen (september - oktober) om het nestmateriaal te verwijderen. Dit werk laat je best over aan een professionele schoorsteenveger. Die kan dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk na de werken een rooster plaatsen. 

 

Overlast van spreeuwen

Ook spreeuwen zijn een beschermde vogelsoort. Ze mogen niet gedood of verjaagd worden. We gaan spreeuwen dan ook niet bestrijden.