Ratten en muizen

Bij overlast van ratten is het afhankelijk of het over overlast op privaat of openbaar domein gaat.

 

Wat bij overlast van ratten op openbaar domein?

Merk je overlast van ongedierte op openbaar terrein op, dan kan je hiervoor de stad contacteren. Stad Lokeren werk hiervoor samen met RATO (provinciale rattenbestrijding). RATO bestrijdt ongedierte zoals ratten, duiven en verwilderde kippen, ganzen ... .

Ook wanneer de overlast van ratten duidelijk afkomstig is vanuit een openbare waterloop, zal RATO de bestrijding zelf uitvoeren. Er is geen meldings- of bestrijdingslimiet als het over overlast vanuit openbare waterlopen gaat.

Doe hiervoor een online of telefonische melding bij het Infopunt.

 

Wat bij overlast van ratten op privaat domein?

Het is wettelijk bepaald dat iedere eigenaar, bewoner of gebruiker van een onroerend goed zelf instaat voor de bestrijding van ratten op het privédomein (Politiereglement Lokeren afd .3, Art. 17 §1).

Stad Lokeren volgt onderstaande procedure bij melding van overlast op privaat terrein:

 • Doe een online of telefonische melding bij het Infopunt.
 • Je krijgt éénmalig een plaatsbezoek waarbij RATO ter plaatse de meest aangewezen bestrijdingsmethode bepaalt.
  Tijdens dit bezoek wordt info en advies gegeven. Indien nodig wordt de nodige bestrijding opgestart.
 • Herhaalt het probleem zich? Dan sta je zelf in voor de bestrijding van de ratten en koop je zelf de bestrijdingsmiddelen aan in de gespecialiseerde handelszaken.
  Er is 
  geen rattenvergif te verkrijgen bij de stadsdiensten.

 

De beste bestrijding is preventie

Voorkomen dat ratten voedsel, beschutting en water vinden is het beste dat je kan doen:

 • Bewaar voedselvoorraden best afgesloten.
 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
 • Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens spaarzaam.
 • Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
 • Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst.
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop.
 • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel…).
 • Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

 

Tips and tricks

 

Meer weten? 

Op de website van RATO kan je meer informatie terugvinden over rattenbestrijding.