Brugfiguren Femke en Joëlle

Onderwijs

Sinds 2007 is er vanuit het Lokerse Stadsbestuur een brugfiguur tewerkgesteld. De brugfiguur ondersteunt vijf scholen in het centrum van Lokeren en werkt mee de brug te slaan tussen de scholen, de gezinnen en de buurt.

BSGO De Madelief

BSGO De Tovertuin

Vrije kleuterschool Duizendvoet

Vrije Lagere school Onze-Lieve-Vrouw-College

Vrije basisschool Bengel

Het project zet in op gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie en taalstimulering. De brugfiguur werkt enerzijds met schoolteams en anderzijds met de ouders. Het schoolteam denkt na over initiatieven om ouders meer en beter te betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kind en om een betere afstemming te krijgen tussen de schoolteams en de gezinnen op school.

Activiteiten 

Inspirerende ideetjes van wat er in de Lokerse scholen allemaal gebeurt rond ouderbetrokkenheid:

-          Openklasmomenten: ouders mogen in de klas een les meevolgen. Ze zien hun kind bezig in de klas en steken heel wat over de werking van de klas.

-          Voorleesproject om ouders te stimuleren in boekjes te kijken met hun kleuter.

-          De traditionele infoavonden in september worden vervangen door drie infomomenten tijdens het jaar, waarbij ouders in de klas ervaringen mogen opdoen.

-          Voorschoolse trajecten: ouders van peuters die in het komende schooljaar instappen, worden op school uitgenodigd om uitgebreid kennis te maken met de juf en met de werking van de school en de klas. Er wordt een betere voorbereiding beoogd op de kleuterschool.

-          Kansrijk in Beeld-project: ouders van kleuters draaien een hele voormiddag in de klas mee en doen samen met hun kleuter een leuke klaservaring op.

-          Groepsgesprekken met de mama’s en papa’s van de school rond opvoeden.

-          Koffiemomenten buiten aan de schoolpoort.

-         

10 jaar Brugfiguren

 

Meer weten?

Twee halftijds brugfiguren op de Dienst Samenleving:

Femke Ringoot en Joëlle Mahy

09/340.96.03 of 09/340.96.02

Femke.ringoot@lokeren.be

Joelle.Mahy@Lokeren.be

Onderwijsondersteuning

Contact

Sportlaan 2, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 en van 13.30 tot 17 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Vrijdag: van 9 - 12 uur