Artikels onder Huisvesting

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het...

Meer lezen15/09/2023

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2022

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het...

Meer lezen19/09/2022

Inventaris leegstaande bedrijfsruimten

S T A D    L O K E R E N  -  Dienst omgeving, afdeling huisvesting

B E K E N D M A K I N G

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 

maakt bekend dat :

 

- het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 

- een...

Meer lezen09/09/2020

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning

Wijziging reglement, zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/03/2019

Gemeentelijk reglement leegstand

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen18/03/2019

Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Zie het document bij de downloads.

Meer lezen02/08/2018