26/02/2024

Meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing: Overdracht investeringen 2023 naar 2024 Stad en OCMW Lokeren (publicatiedatum 26/02/2024)

Beleid

- Schepencollege besluit overdracht van investeringen van 2023 naar 2024 Stad

- Vast Bureau besluit overdracht van investeringen van 2023 naar 2024 OCMW

Downloads: