20/11/2023

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2023/1 (publicatiedatum 20/11/2023)

Beleid

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2023 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Organogram (publicatiedatum 20-11-2023)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2023-1 (Publicatiedatum 20-11-2023)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 20-11-2023)

- Personeelsinzet AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2023-1 (Publicatiedatum 20-11-2023)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-2023)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2023-1 (publicatiedatum 20-11-202)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 20-11-2023)

Downloads: