04/10/2023

Publieke consultatie Ontwerpnatuurbeheerplan Lokerse Moervaartmeersen

Omgevingsvergunning

Het ontwerpnatuurbeheerplan ‘Lokerse Moervaartmeersen’ (Registratienummer : NBP-OV-21-0286) gelegen te Lokeren, opgesteld conform de bepalingen van bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en het ontwerp van toegankelijkheidsregeling, opgesteld zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten is door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontvankelijk en volledig verklaard op 25/09/2023.

Conform art. 6 §1 van het BVR van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en art. 11 §1 van het BVR van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt het ontwerpbeheerplan door de beheerder vzw Durme gedurende 30 dagen voor consultatie ter inzage gelegd in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren en alsook via de ANB website.

Het dossier zal daar ter inzage liggen van 4 oktober tot en met 03 november 2023 tijdens de openingsuren van het secretariaat:

  • Maandag tot woensdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
  • Donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Het dossier kan dan eveneens online worden geraadpleegd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos via Natuurbeheerplan inkijken | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be).

Gedurende die periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren verstuurd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding ‘publieke consultatie ontwerpbeheerplan Lokerse moervaartmeersen NBP-OV-21-0286’.