08/02/2022

Ruiming Beerbakbeek - Opdracht tot rooien van 11 bomen op de linker- en 7 bomen op de rechteroever van de Beerbakbeek omwille van acuut gevaar.

Besluiten burgemeester