Voorzitter

Beleid

Luc De BlockTaakomschrijving OCMW-voorzitter

* leiden van de activiteiten van het centrum.
* bijeenroepen en voorzitten van de bijzondere comités, het vast bureau en de raad.
* uitvoering van de beslissingen van de bijzondere comités, het vast bureau en de raad.
* vertegenwoordiging van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
* externe communicatie van het centrum.

Bevoegdheden als schepen

OCMW-voorzitter, schepen van sociale zaken, seniorenbeleid en sociale tewerkstelling. Voorzitter AZ Lokeren, voorzitter Kringloopwinkel De Cirkel

Geen inhoud