Secretariaat stad (& patrimonium en economie)

De dienst secretariaat is verantwoordelijk voor de volledige administratieve voorbereiding en afhandeling van de vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad. Zij maken ook de vergunningen op voor evenementen op het openbaar domein op basis van het politiereglement.

De dienst patrimonium behandelt alle aan- en verkopen van stadseigendommen. Ook huurcontracten, erfpachten, gebruiksovereenkomsten worden op deze dienst behandeld.

De dienst economie is verantwoordelijk voor markten (o.a. de woensdagmarkt), kermissen, middenstand en ondernemers. Uitbatingsvergunningen, standplaatsen voor ambulante handel en bepaalde premies voor handelszaken in het (kern)winkelgebied kunnen hier aangevraagd worden.