Kunstacademie

Aan de Kunstacademie Ter Beuken krijgt men naast een individuele muzische vorming voor instrument, zang en woordkunst ook een vorm van groepsgericht musiceren, zingen en toneelspelen. Dit alles voor zowel jongeren als volwassenen.   Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen ook in de Kunstacademie Ter Beuken terecht voor klassikale lessen algemene beeldende vorming.