Financiën OCMW

Heeft volgende kerntaken: boekhouding, financiële verrichtingen en loketfunctie (opladen budgetkaart Eandis), opvolging en afhandeling dubieuze debiteuren en juridische dossiers, toepasselijk stellen van alle gangbare tarieven ingevolge uitgevoerde prestaties en/of levering door OCMW-diensten en OCMW-personeel, facturatie ambulante thuiszorg, andere prestaties en/of leveringen.