Openbare Werken (wegenwerken en riolering)

Op de dienst ‘Openbare Werken’ kan de burger terecht voor alle vragen over werken of problemen die zich op openbaar domein afspelen: wegenwerken, werken van de nutsmaatschappijen, openbare verlichting, maar ook verzakkingen, aansluiten op de riolering, ed. 

Ook wanneer een burger zelf werken op openbaar domein zou willen uitvoeren, bv. het aanleggen van een oprit, het aansluiten op de openbare riolering, het beschoeien van een gracht, … kan men terecht op de dienst.