Milieu en Landbouw

De dienst milieu en landbouw is verantwoordelijk voor milieu-, groen-, natuur- en landbouwbeleid. De dienst zorgt o.m. voor milieuvergunningen, rooivergunningen en natuurvergunningen en is een aanspreekpunt voor klachten op het gebied van milieu en natuur. De burger kan er ook terecht voor informatie rond afvalinzameling.