Sport en Jeugd

De diensten die zich bezighouden met het sport- en jeugdwerk zitten gecentraliseerd in een gloednieuw gebouw aan de Sportlaan vanwaaruit ze hun activiteiten ontplooien.