Communicatie en stadspromotie

De communicatiedienst zorgt voor de interne (binnen het stadsbestuur) en externe communicatie (van het stadsbestuur naar de burger).

Dat behelst onder meer het samenstellen van de maandelijkse Infokrant, het organiseren van persconferenties, het schrijven van persnota's en brieven aan de bevolking, het opzetten en onderhouden van een website en het aanwezig zijn op diverse sociale media. Deze dienst zorgt ervoor dat openbaarheid van bestuur in onze stad een maximale betekenis krijgt. 

Op de dienst is een actuele lijst met persmedewerkers voor de regio Lokeren beschikbaar.