Tussenkomst schoolkosten

Als u het moeilijk heeft om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden 

  • u moet in de gemeente wonen
  • u moet over een beperkt inkomen beschikken. 

Aanvragen

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.