Schooltoelage

Je kan elk jaar een schooltoelage aanvragen voor alle kleuters, leerlingen en studenten in je gezin. De school- (of studie)toelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. De samenstelling en het inkomen van je gezin bepalen of je recht hebt op een schooltoelage.

Wel je hulp bij het invullen van de schooltoelage?

Dat kan bij de eigen school, bij de CLB’s en ook bij:

Liesbet Vergauwen (dienst Samenleving)

09/340.96.02