Kinderopvang (visie/aanbod)

Onze visie

fWij willen meer zijn voor ouders en kinderen dan alleen maar opvang. Onze medewerkers en ouders wisselen doorlopend ervaringen uit. Wij inspireren elkaar en maken samen werk van creatief en positief opvoeden.

Ons verhaal, PLUIM, staat voor positief opvoeden in vogelvlucht en is gegroeid vanuit onze jarenlange samenwerking binnen de verschillende kinderopvangdiensten. De rode draad die PLUIM weeft doorheen de hele kinderopvang is sterk geïnspireerd door de Reggio-Emiliabenadering. Positief opvoeden met aandacht voor het uiten van alle gevoelens, het begrenzen van gedrag, maar vooral met veel respect voor de diversiteit en het unieke van elk kind en zijn ouder.

Meer informatie over Reggio Emilia vindt u op www.reggiochildren.it

Ons aanbod

De kinderopvang “Patjoepelke-Wistik” wordt beheerd door Gezinswelzijn EVA-vzw. In opdracht van het stadsbestuur staat zij in voor de stedelijke kinderopvang in Lokeren. De kinderopvang omvat drie  kinderdagverblijven (groepsopvang), een Dienst voor Onthaalouders (gezinsopvang), een dienst buitenschoolse opvang en een Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen. 

Groepsopvang

Dienst voor Gezinsopvang

Buitenschoolse opvang

Thuisopvang zieke kinderen