Plechtige diensten

Plechtige burgerlijke diensten (huwelijk, begrafenis) kunnen nog doorgaan. Bij huwelijken dient de plechtigheid te worden beperkt tot het bruidspaar. Te allen tijde dienen de social distancing en de hygiënische maatregelen te worden nageleefd. Hierop wordt strikt toegezien. 

Trouwfeesten zijn verboden.

Deze maatregel geldt al zeker tot en met 5 april.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen via:

burgerzaken@lokeren.be
09 340 94 11