Welzijn & corona(steun)

Beschrijving

Algemene steun

Het Sociaal Huis verleent financiële hulp aan personen die hun dagelijkse materiële, sociale, psychologische of medische uitgaven niet meer kunnen betalen omwille van de crisis.

Welke hulp?

 Steun bij huisvestingsproblemen. Vb. huurachterstal…
 Steun bij problemen in verband met energieverbruik vb. energiefactuur…
 Steun bij psychosociale onkosten. Vb. facturen van een bezoek bij de psycholoog…
 Steun bij gezondheidskosten. Vb. ziekenhuisfacturen, medicijnen, de aankoop van mondmaskers…
 Steun inzake digitale toegankelijkheid. Vb. steun voor de aankoop van een laptop, of internetabonnementskosten…
 Hulp bij onbetaalde facturen door een daling van het inkomen.
 Basisbehoeften vb. transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van een bril, voedselhulp
 Hulp voor de families met kinderen in moeilijkheden. Vb. kosten voor opvang of crèche

 

Voor wie?

Iedereen kan een vraag tot financiële steun stellen aan het Sociaal Huis. Om in aanmerking
te komen is het netto inkomen per maand niet hoger dan:
 800 euro als samenwonende
 1260 euro als alleenstaande, plus 100 euro per kind ten laste
 1600 euro als gezin, plus 100 euro per kind ten laste
 Het Bijzonder Comité Sociale Dienst kan steeds uitzonderingen toestaan.

Onze diensten bekijken samen met jou welke extra kosten de crisis met zich meebrengt voor jou en/of jouw gezin en welke hulp wij kunnen bieden. Hiervoor dien je de gemaakte extra kosten te bewijzen.


Tussenkomst

Op basis van je ingediende facturen kan je een tussenkomst verkrijgen van 50 of 75 % van de gemaakte kosten.

Klik hier voor de folder

 

Digitale ondersteuning

1. Tussenkomst in de aankoop van een computer
(laptop, chromebook, tablet, desktop, notebook).


Voor wie?
 Kinderen in het secundair onderwijs met een attest verhoogde tegemoetkoming
 Studenten volwassenenonderwijs of centrale examencommissie met het oog op een diploma secundair onderwijs met een attest verhoogde tegemoetkomingf

Je moet de computer nog aankopen of hebt een computer aangekocht vanaf 13 maart 2020

Wat?
 500 euro voor het eerste kind en 250 euro voor elk volgend kind in het
secundair onderwijs.
 Hierin zijn ook abonnementskosten, softwarekosten en kosten voor
randapparatuur inbegrepen.


2/ Tussenkomst voor andere kosten als gevolg van de digitalisering in het onderwijs.

Voor wie?

Gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs die geen computeraankoop aantonen, maar wel recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.


Wat?

Maximaal 500 euro voor kosten van internetaansluiting, abonnement, randapparatuur, software.


3/ Tussenkomst voor digitale ondersteuning buiten
het Secundair onderwijs


Voor wie?

 Iedereen in het lager onderwijs, hoger onderwijs of onderwijs in het kader van een inburgeringstraject zonder attest verhoogde tegemoetkoming
 Met financiële moeilijkheden door de digitalisering van het onderwijs


Wat?

Je stelt een individuele vraag tot steun. Onze diensten bekijken samen met jou welke
extra kosten de digitalisering van je opleiding met zich meebrengt. Hiervoor dien je de gemaakte kosten te bewijzen.

 Klik hier voor de folder.

 

Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Wat?

Het Sociaal Huis biedt aan kwetsbare doelgroepen een consumptiebudget
aan in de vorm van een Lokerse cadeaubon voor een bedrag van:
 50 euro voor een alleenstaande, plus 25 euro per kind ten laste
 75 euro voor samenwonenden
 75 euro voor een gezin plus 25 euro per kind ten laste


Voor wie?

 Alle cliënten van het Sociaal Huis die materiële of steun krijgen
 Lokerse gezinnen met een netto inkomen per maand onder de grens van:
• 800 euro als samenwonende
• 1260 euro als alleenstaande, plus 100 euro per kind ten laste
• 1600 euro als gezin, plus 100 euro per kind ten laste
• Het Bijzonder Comité Sociale Dienst kan steeds uitzonderingen
toestaan.

Klik hier voor de folder


Aanvragen en info?

Neem contact op met het Sociaal Huis. Let op, alle diensten werken alleen op
afspraak.
Maak een afspraak via
0478 829 164
via mail aan:
coronasteun@lokeren.be
Of maak een afspraak via de
balie van het Sociaal Huis,
Lepelstraat 4,
09 340 86 04.

Coronasteun Sociaal Huis

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren
0478 829 164 of 09 235 03 00
coronasteun@lokeren.be

Op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Dinsdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Woensdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Donderdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Vrijdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten