Vrijwilligerswerk

Welzijn Werken (Sociaal Huis)

Beschrijving

Wat is vrijwilligerswerk?

Als je vrijwilligt, geef je eigenlijk een stukje van je tijd weg om mee te werken aan een initiatief of doel dat je zelf kiest. Je bent vrijwilliger als:

 • Jij je inzet voor een organisatie zonder winstoogmerk
 • Je er geen geld mee verdient
 • Niemand je verplicht dit te doen

Let op! Je bent dus geen vrijwilliger als je het gras van je buurvrouw maait, boodschappen voor je moeder doet, spaghetti gaat eten op een benefietavond, een breicursus volgt of bijklust in een vereniging.

Wie mag vrijwilligen?

Vrijwilligen mag pas als je 15 jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Zo niet, moet je wachten tot je 16 jaar bent. Alle mensen uit de Europese Unie of mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Maar soms moet je eerst een aantal zaken in orde brengen voor je mag vrijwilligen:

 • Je krijgt een uitkering van de RVA? Dan heb je voor je start meldingplicht bij de RVA.  Je vult formulier C45Bin en geeft dit aan je vakbond of de hulpkas.
 • Je krijgt een leefloon van het OCMW? Je moet je dossierbeheerder bij het OCMW op de hoogte brengen. Die moet akkoord zijn met je vrijwillige inzet. Als je dit niet doet, loop je het risico (een deel van) je uitkering te verliezen. 
 • Je krijgt een uitkering van de mutualiteit? Je mag pas starten na de toelating van de adviserend geneesheer van je mutualiteit. 


Waar mag je vrijwilligen?

Je kan enkel vrijwilligen in organisaties zonder winstoogmerk:

 • een vzw of ivzw (internationale vzw)
 • openbare besturen (zoals Stad Lokeren)
 • een lokale afdeling van een koepel zonder winstoogmerk
 • een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub
 • een stichting van openbaar nut


Ik wil vrijwilligerswerk doen, waar kan ik terecht in Lokeren?

De keuzemogelijkheden in het vrijwilligerswerk zijn immens: padden overzetten, de boekhouding van een vzw verzorgen, taalles geven, sportkampen begeleiden, mensen met een beperking helpen,… Te veel om op te noemen.

Heb je ook zin in vrijwilligerswerk gekregen?
Een overzicht van welke organisaties in Lokeren vrijwilligers verwelkomen vind je hieronder. Er zit zeker iets tussen dat past bij jouw interesses en talenten!

Lukt dit niet of heb je meer info of hulp nodig? Contacteer dan het Vrijwilligerspunt van de Dienst Samenleving:

 

Recht op informatie

Je hebt recht op informatie voor je als vrijwilliger start in je organisatie. Als je als vrijwilliger start, moet de organisatie je deze dingen vertellen:

 • Het doel van je organisatie: waar is ze mee bezig?
 • Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur...
 • De verzekeringen die er voor je zijn afgesloten
 • De kosten die je eventueel terugbetaald krijgt, hoe en wanneer je deze krijgt
 • Dat jij je als vrijwilliger moet houden aan de discretieplicht en mogelijk ook aan de geheimhoudingsplicht

Je organisatie mag zelf kiezen op welke manier ze je deze informatie geeft. Sommige organisaties vragen je een nota te ondertekenen. Soms krijg je van de organisatie ook nog een vrijwilligerscontract. Lees in dat geval alles goed na voor je ondertekent.

Kostenvergoedingen

Met vrijwilligerswerk kan je nooit iets verdienen. Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms wel een kostenvergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze je gemaakte kosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. De kostenvergoedingen zijn in principe belastingvrij als je de regels volgt.

Er zijn twee manieren om je kosten vergoed te krijgen: 

 1. de forfaitaire vergoeding, dat is een vast bedrag, zonder bewijsstukken. Je mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijven, ook niet als je deze kostenvergoeding in meerdere organisaties krijgt. Je kan bijkomend nog 2000 km verplaatsingsvergoeding krijgen - of onbeperkt als je activiteit het vervoer van personen betreft. De gewone forfaitaire kostenvergoeding in 2020 bedraagt maximum 34,71 euro per dag en maximum van 1388,40 euro per jaar.
 2. de reële kostenvergoeding:je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje. Ook de kilometervergoeding met de auto of fiets vallen hieronder.

Let op! Je mag deze twee systemen nooit met elkaar combineren, ook niet als je actief bent in meerdere organisaties. Vraag na of er kostenvergoedingen mogelijk zijn bij de organisatie waar je vrijwilligt.

Verzekeringsplicht van de organisatie

Ben je verzekerd als vrijwilliger? Als je een fout maakt als vrijwilliger waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie daar in veel gevallen principe aansprakelijk én verplicht verzekerd voor: vzw's, openbare besturen, stichtingen... moeten je verplicht verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid. 

Bij sommige organisaties (feitelijke verenigingen zonder betaald personeel, en die niet afhangen van een koepel) ben je echter niet noodzakelijk verzekerd, en dan val je terug op je eigen familiale polis. Vraag eens na bij je organisatie voor wat je precies verzekerd bent.

Bron: vrijwilligerswerk.be - Laatst gewijzigd op 05/10/2020

 

De voordelen van vrijwilligerswerk

 1. Je krijgt er een goed gevoel van
 2. Vrijwilligerswerk is plezant
 3. Je krijgt waardering, voelt voldoening en je zelfvertrouwen groeit
 4. Je krijgt de kans andere te helpen, je betekent veel voor anderen en voor je omgeving
 5. Je leert nieuwe mensen kennen en hebt fijne sociale contacten
 6. Je versterkt je netwerk
 7. Je leert nieuwe dingen bij
 8. Je ontwikkelt je talenten en doet werkervaring op

Bron: vrijwilligerswerk.be - Laatst gewijzigd op 07/05/2019

Vrijwilligerspunt

Contact

Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
09 235 03 00
vrijwilligerspunt@lokeren.be

Op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten