Vreemdelingenkaart

Documenten

Beschrijving

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. 

Website(s) 

FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

 

 

Procedure

U kan uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur na afspraak.

Wat meebrengen

  • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • 2 recente pasfoto’s die aan de voorwaarden voldoen die op de oproepingskaart staan.
  • 25 euro te betalen via bancontact

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld

  • door de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen;
  • door de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten

Prijs

25 euro te betalen via bancontact

Regelgeving

https://www.vlaanderen.be/elektronische-vreemdelingenkaart

Dienst Burgerzaken - Andere nationaliteiten

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

8:00
21:00
00:00-00:00

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.