Voorschotten

Welzijn Geldzorgen (Sociaal Huis)

Beschrijving

Indien de uitbetaling van de sociale zekerheidsuitkering of het loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW een voorschot toekennen. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Inwoner van Lokeren zijn.

Procedure

Een maatschappelijk werker zal nagaan via een sociaal onderzoek of u recht heeft op deze voorschotten. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst zal beslissen of u de voorschotten al dan niet krijgt toegekend. Het Welzijnshuis neemt contact op met uw uitbetalingsinstelling of werkgever voor de terugbetaling van het voorschot (subrogatie).

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
  • bewijzen van de actuele uitgaven van alle gezinsleden
  • overzicht van eventuele schulden
  • overzicht van de onroerende goederen indien u of de mensen waarmee u samenwoont deze bezit

Regelgeving

Art 99 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's

Welzijn

Contact

Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
09 235 03 00

Op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten