Voorlopig rijbewijs aanvragen

Documenten Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

Met een geslaagd theoretisch examen kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Het voorlopig rijbewijs is een leerdocument: het geeft toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er bestaan diverse categorieën voorlopige rijbewijzen. Voor elke categorie bestaan specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Categorie B (auto): voorlopig rijbewijs met begeleider

Vereisten voor de bestuurder:


Vereisten voor de begeleider:

 1. Ingeschreven zijn in België en beschikken over een identiteitsdocument afgegeven in België
 2. Sinds min. 8 jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B
 3. Gedurende de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersmisdrijven
 4. Geen andere personen onder begeleiding hebben, tenzij het gaat om
  1. echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende of lid van een feitelijk gezin
  2. (klein)kinderen of pleegkinderen, broers of zussen (van begeleider of persoon die zijn/haar echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee de begeleider wettelijk/feitelijk samenwonend is)

Categorie B (auto): voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Vereisten voor de bestuurder

Alle andere categorieën

Vereisten voor de bestuurder:

Enkele vereisten voor de begeleider:

 1. Ingeschreven zijn in België en beschikken over een identiteitsdocument afgegeven in België
 2. Sinds min. 6 jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie
 3. Gedurende de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersmisdrijven
 4. Geen andere personen onder begeleiding hebben, tenzij het gaat om
  1. echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende of lid van een feitelijk gezin
  2. (klein)kinderen of pleegkinderen, broers of zussen (van begeleider of persoon die zijn/haar echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee de begeleider wettelijk/feitelijk samenwonend is)

Procedure

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt via persoonlijke aanmelding bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven.

Wanneer en hoe afhalen?

Vanaf de 5e werkdag na de dag van de aanvraag kan je je rijbewijs zonder afspraak afhalen bij het Infopunt.

       Je kan je rijbewijs ook laten afhalen door een derde, voor zover hij/zij beschikt over

 • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager +
 • en volmacht kan voorleggen; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken) + 
 • de eigen identiteitskaart.

Haal je rijbewijs zeker op binnen een termijn van 90 dagen na de aanvraagdatum. Zoniet wordt het onherroepelijk vernietigd en dient een nieuwe betalende aanvraag te gebeuren.

Wat meebrengen

bij aanvraag:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • een recente pasfoto indien de pasfoto op je EID of verblijfskaart te veel afwijkt van de huidige toestand
 • 25 euro via Bancontact

Enkel bij verlies of diefstal:

  • Attest van verlies / diefstal (te bekomen bij de politie)

Enkel voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie B, afhankelijk van het model van de aanvraag: 

Model 12

Model 36

Model 18

aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door begeleider en kandidaat-bestuurder (te bekomen bij het examencentrum n.a.v. het behaalde theoretisch examen OF bij de dienst bevolking en rijbewijzen in sommige andere gevallen (bijv. omwisseling))

aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door kandidaat-bestuurder (te bekomen bij het examencentrum n.a.v. het behaalde theoretisch examen)

getuigschrift van onderricht (te bekomen bij de rijschool waar min. 6u vorming gevolgd werd)

 

bekwaamheidsattest (te bekomen bij de rijschool waar min. 20u vorming gevolgd werd)


Enkel voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voor andere categorieën dan categorie B:

  • Er bestaan diverse vereisten (medisch attest, vakbekwaamheid, aanvraagformulier), waarvan de relevantie afhankelijk is van de gewenste categorie, de gebruiksmodaliteiten van het rijbewijs, alsook de individuele situatie. Voor concretere informatie rond jouw persoonlijke situatie kan je steeds terecht bij  de dienst bevolking en rijbewijzen.

bij afhaling:

 • je identiteitskaart
 • indien van toepassing: een attest van diefstal/verlies afgeleverd door de politie
 • zie ook rubriek 'Procedure' indien een derde je voorlopig rijbewijs komt afhalen.

Prijs

25 euro via Bancontact.

Uitzonderingen


Regelgeving

Examencentra: http://www.goca.be/nl/p/examencentra

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket