Verlagen boordstenen

Wonen Bouwen

Beschrijving

De kosten voor het verlagen van boordstenen vallen ten laste van de aanvrager.

Het verlagen van boordstenen moet uitgevoerd worden door de aangestelde aannemer van de stad Lokeren. De aanvraag dient te gebeuren door middel van het aanvraagformulier.

 

Procedure

Eenmaal het aanvraagformulier ingevuld is, zal de aangestelde aannemer van de stad een raming maken van de kostprijs.
Deze raming zal rechtstreeks naar de aanvrager opgestuurd worden ter goedkeuring. Van zodra de aannemer de goedkeuring heeft ontvangen van de aanvrager, worden de werken in onderling overleg uitgevoerd. Het is voor de aannemer belangrijk te weten waar juist de verlaging van de boordstenen dient te gebeuren. 
Indien bij onvoorziene omstandigheden aanpassingen en/of wijzigingen onvermijdelijk zijn ten opzichte van de raming, zal de aannemer contact opnemen met de aanvrager, zodat men zich ter plaatse kan komen vergewissen van de gestelde problemen.

Prijs

 Wanneer de aannemer de werken voltooid heeft, zal hij de aanvrager een factuur opsturen, berekend volgens de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Indien u meer informatie wenst over de facturatie, dan neemt u best contact op met de aannemer.
Als het probleem niet opgelost geraakt binnen een redelijke termijn, kan u contact opnemen met de Dienst wegen en riolering. Deze dienst zal dan overgaan tot een opmeting en de controle op de juistheid van de facturatie.

Dienst Wegen en Rioleringen

Contact

Weverslaan 18, 9160 Lokeren
09 235 31 00
infrastructuur@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten