Verklaring van onbewoonbaarheid

Wonen Bouwen

Beschrijving

Ongeschikt en/of onbewoonbare woningen
Sinds enkele jaren gelden er in Vlaanderen normen waaraan woningen moeten voldoen. De regelgeving is opgenomen in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode d.d.15 juli 1997 en het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking op woningen d.d. 6 oktober 1998. Zowel het decreet als het besluit werd inmiddels meermaals gewijzigd.

Indien een pand gebreken vertoont kan een conformiteitsonderzoek aangevraagd worden bij de dient huisvesting van de stad. Een gewestelijk ambtenaar maakt verslag van het onderzoek. Dit verslag wordt aan de eigenaar en de huurder bezorgd alvorens een eventueel besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid wordt genomen door de burgemeester. Als een woning uiteindelijk niet voldoet aan de gestelde regelgeving, dan kan ze opgenomen worden op de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbare woningen.

 

Belasting
De stad is bevoegd voor de heffing van een belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. Een pand opgenomen op de Vlaamse inventaris voor ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen is na 12 maand belastingplichtig. Een eigenaar van een dergelijk pand kan vrijgesteld worden onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bepaald in het reglement.

Wat kan een huurder ondertussen zelf al doen?  Verwittig de eigenaar!
Probeer als huurder steeds zelf vooraf de eigenaar op de hoogte te brengen van de situatie van de woning. De eigenaar moet ervoor zorgen dat de woning die hij verhuurt voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als u klachten hebt over de woning, kunt u best een aangetekende brief sturen naar de eigenaar om hem te vragen de gebreken te herstellen. Zo laat u hem officieel weten dat u niet akkoord bent met de toestand van uw woning.
Een huurder heeft namelijk 2 verplichtingen. Dat is enerzijds meldingsplicht en anderzijds steeds de huur betalen (ook als de woning niet in orde is).

Belasting

De stad Lokeren beschikt over een inventaris van verwaarloosde, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde panden. Voor de panden die hierin zijn opgenomen wordt een belasting aangerekend. 

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 73
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten