Verklaring van onbewoonbaarheid

Wonen Bouwen

Beschrijving

Ongeschikt en/of onbewoonbare woningen

De Vlaamse Codex Wonen legt de minimale kwaliteitsnormen aangaande veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit vast. Naast een minimum aan comfort bepalen ook de structurele stabiliteit van een gebouw, de veiligheid (vb rookmelder, elektriciteit, risico op CO), de gezondheid (vb vochtproblemen) en een minimale isolatie de woningkwaliteit.

Indien een pand gebreken vertoont kan een conformiteitsonderzoek aangevraagd worden bij de dient huisvesting van de stad. Een woningcontroleur maakt verslag van het onderzoek.
Al naar geleng de uitkomst van het onderzoek:

  • ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest, dat aangeeft dat de woning conform is;
  • wordt de waarschuwingsprocedure opgestart. De eigenaar ontvangt dan een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen binnen een vastgelegde termijn zodat de woning opnieuw voldoet aan de regelgeving.;
  • wordt de waarschuwingsprocedure niet toegepast of zijn er nog gebreken na de hersteltermijn, dan wordt de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid opgestart.

Als een woning uiteindelijk niet voldoet aan de gestelde regelgeving, dan kan ze opgenomen worden op de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbare woningen (VIVOO).

De uitkomst van het woningonderzoek geeft slechts zeer uitzonderlijk voorrang tot het bekomen van een sociale woning of huursubsidie.

Belasting

De stad is bevoegd voor de heffing van een belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. Een pand opgenomen op de Vlaamse inventaris voor ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen is na 12 maand belastingplichtig. Een eigenaar van een dergelijk pand kan vrijgesteld worden onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bepaald in het reglement.

Wat kan een huurder zelf al doen? Verwittig de eigenaar!

Probeer als huurder steeds zelf vooraf de eigenaar op de hoogte te brengen van de situatie van de woning. De eigenaar moet ervoor zorgen dat de woning die hij verhuurt voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als je klachten hebt over de woning, stuur je best een aangetekende brief naar de eigenaar om hem te vragen de gebreken te herstellen. Zo laat je hem officieel weten dat je niet akkoord bent met de toestand van jouw woning.

Een huurder heeft namelijk 2 verplichtingen. Dat is enerzijds meldingsplicht en anderzijds steeds de huur betalen (ook als de woning niet in orde is). Bij een huurgeschil kan je via de Vrederechter tot een vergelijk komen met jouw verhuurder.

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan de procedure woningkwaliteit.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten