Uittreksel uit het centraal strafregister

Documenten

Beschrijving

Het uittreksel uit het centraal strafregister (het vroegere ‘getuigschrift van goed gedrag en zeden’) is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Concreet vermeldt het uittreksel de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het centraal strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt toegevoegd.

Afhankelijk van het doel waarvoor het uittrekstel wordt opgevraagd, zal je een van volgende drie modellen nodig hebben:

  • Model 1 (art. 595)

Dit is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het centraal  strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

  • Model 1 (art. 596.1)

Dit model is vereist wanneer je een activiteit of beroep wil uitoefenen waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen). Voor meer info kan je deze LINK [https://justitie.belgium.be/sites/default/files/lijst_-_gereglementeerde_activiteiten.pdf] raadplegen.

  • Model 2 (art. 596.2)

Dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Bij onzekerheid over welk van de drie modellen voor jou relevant is, geef je bij de aanvraag best de reden van aanvraag aan. Zo kan de dienst Burgerzaken meteen het correcte model afleveren.

 

Voorwaarden

Waar kan je dit aanvragen?

Dit uittreksel kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van de plaats van domicilie van betrokkene.

Wie kan aanvragen?

  • de betrokkene voor zichzelf
 

Procedure

Hoe aanvragen?

Aanvragen is mogelijk op volgende manieren:

  • ONLINE : via het e-loket [Knop onderaan deze pagina]. Je krijgt bericht via mail wanneer je het attest kan downloaden. 
  • LOKET : meld je persoonlijk aan bij de loketten van de dienst Burgerzaken
 

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een online aanvraag?

  • je eigen identiteitskaart en een identiteitskaartlezer, volg de verdere instructies

Wat heb je nodig bij een aanvraag aan het loket?

  • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart


Prijs

Het uittreksel is gratis.

 

Uitzonderingen

 

AANDACHTSPUNTEN

1.- Als het attest dienstig is voor gebruik in het buitenland, is het belangrijk om dit duidelijk bij aanvraag te vermelden. Houd in dit geval ook rekening met het volgende:

  • De bruikbaarheid in het buitenland van een attest opgevraagd via MijnDossier is niet gegarandeerd. Je kan wel een geldig attest bekomen voor het buitenland via een online e-loket aanvraag of persoonlijke aanvraag aan de loketten.
  • Het attest, voorzien van een geldige handtekening voor het buitenland, ontvang je pas – zowel bij een online e-loket als persoonlijke aanvraag aan het loket - na enkele dagen wachttijd.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Meer informatie over het centraal strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie [https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/conflicten-geweld-en-misdrijven/uittreksel-uit-het-strafregister].

 

Regelgeving


Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 41
burgerzaken@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket