Tussenkomst stookoliefonds

Welzijn Geldzorgen (Sociaal Huis)

Beschrijving

U kan terecht bij het Sociaal Verwarmingsfonds als u uw verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Voorwaarden

U verwarmt uw woning met:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type C)
 • bulkpropaangas

U behoort tot een van de volgende catagorieën:

 • Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invaliditeitsverzekering met een inkomen lager dan of gelijk aan de grensbedragen.
 • Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
 • Categorie 3: de personen met een schuldenoverlast. U bent in schuldbemiddeling of u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en het OCMW heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Procedure

U vraagt de verwarmingstoelage aan bij het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.

Wat meebrengen

U heeft volgende documenten nodig om de verwarmingstoelage aan te vragen:

 • een kopie van uw identiteitskaart
 • een kopie van de leveringsfactuur of leveringsbon
 • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
 • personen met schuldoverlast brengen ook de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling mee of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
 • het bewijs van het gezinsinkomen.

Prijs

Het bedrag van de toelage hangt af van de gebruikte brandstof en de prijs per liter. Voor grote hoeveelheden geleverde brandstof is de toelage afhankelijk van de prijs per liter, voor kleine hoeveelheden gekocht aan de pomp is er een forfaitaire verwarmingstoelage.

U kan per verwarmingsperiode en per huishouden een toelage krijgen voor maximum 1.500 liter.

Welzijn

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Sociaal Huis
Lepelstraat 4
9160 Lokeren

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: van 9u tot 12u - op afspraak in de namiddag.