Toelage incontinentie, stomapatiënten, nierdialyse

Welzijn Gezondheid

Beschrijving

Een jaarlijkse toelage kan worden toegekend aan :

1. Personen die lijden aan chronische incontinentie

2. Stomapatiënten

3. Personen die thuis nierdialyse doen

Voorwaarden

  • Niet in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling opgenomen zijn 
  • Op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Lokeren

Procedure

De personen die menen in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen, uiterlijk  op 1 december van het dienstjaar, een aanvraag in te dienen bij het Sociaal Huis.

Wat meebrengen

-      Bewijs van aankoop incontinentiemateriaal voorleggen voor een minimaal bedrag van 40 euro voor de incontinentiepatiënten

-      Attest voorleggen van de behandelende arts voor personen die thuis nierdialyse doen en voor de stomapatiënten

Prijs

  • De toelage bedraagt 45 euro voor personen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (‘voorkeurtarief’).
    De toelage bedraagt 30 euro voor personen die wel recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (‘voorkeurtarief’).
  • Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Afdeling Welzijn - dienst Zorg en Preventie

Contact

Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
09 235 03 00
zorgenpreventie@lokeren.be

ENKEL beschikbaar op afspraak.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten