Toelage incontinentie, stomapatiënten, nierdialyse

Welzijn Gezondheid

Beschrijving

Een jaarlijkse toelage kan worden toegekend aan :

1. Personen die lijden aan chronische incontinentie

2. Stomapatiënten

3. Personen die thuis nierdialyse doen

Voorwaarden

  • Niet in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling opgenomen zijn 
  • Op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Lokeren

Procedure

Aanvraag

De personen die menen in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen, uiterlijk  op 1 december van het dienstjaar, een aanvraag in te dienen bij het OCMW – Sociaal Huis.

Wat meebrengen

-      Bewijs van aankoop incontinentiemateriaal voorleggen voor een minimaal bedrag van 40 euro voor de incontinentiepatiënten

-      Attest voorleggen van de behandelende arts voor personen die thuis nierdialyse doen en voor de stomapatiënten

Prijs

  • De toelage bedraagt 40 euro voor personen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (‘voorkeurtarief’).
    De toelage bedraagt 27,50 euro voor personen die wel recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (‘voorkeurtarief’).

Uitzonderingen


Team Onthaal

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren
09 340 86 04
onthaal@lokeren.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak, elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Sociaal Huis
Dienst Onthaal

Lepelstraat 4
9160 Lokeren
09 340 86 04

onthaal@lokeren.be