Standplaats op een openbare kermis

Ondernemen Vergunningen

Beschrijving

Voor een standplaats op de openbare kermis stel je jezelf kandidaat  bij de stad. Je kan een standplaats aanvragen voor:

 • een abonnement

of

 • voor de duur van de kermis (‘blauwe zone’)

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Indien er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met spoedprocedure. Een abonnement is de algemene regel en wordt toegewezen als je 3 jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare kermis moet je in het bezit zijn van:

 •  een ondernemingsnummer met daar gekoppeld de toelating voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel
 • een ondernemingsnummer met daaraan gekoppeld de toelating voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel

De koppeling van deze toelatingen aan je ondernemingsnummer kan aangevraagd worden bij een erkend ondernemingsloket 

Procedure

Je stelt jouw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het stedelijk kermisreglement. Bij die kandidatuur voeg je volgende documenten:

 • je ondernemingsnummer;
 • een kopie van jouw e-ID;
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking);
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie;
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je dient een aanvraag in:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de stad t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

De stad beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging;
 • de technische specificaties;
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde-verantwoordelijken en het personeel;
 • de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Geldig tot

 • Geldigheidsduur van een abonnement: een abonnement wordt jou toegewezen na een ononderbroken periode van 3 jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis in de zone ‘abonnementen’. Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.
 • Geldigheidsduur voor de duur van de kermis: de standplaats in de ‘blauwe zone’ is geldig voor de duur van de kermis.

 

Dienst Economie

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
economie@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten