Sloop- en bouwpremie

Wonen Bouwen

Beschrijving


De stad Lokeren verleent onder voorbehoud een premie voor het slopen van een 'krotwoning'. Dat is een woning die na onderzoek ter plaatse en aan de hand van een technisch verslag minstens 18 strafpunten telt (vb. een niet conforme elektrische installatie is 15 punten). Het gaat enkel om woningen gelegen op grondgebied Lokeren en met woonfunctie als laatste officieel gekende bestemming, wat blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister en het kadaster.

De aanvraag gebeurt voor de afbraak met het daartoe bestemde Aanvraagformulier. Enkel op die manier kan nagegaan worden of de woning in aanmerking komt voor de premie. Opgelet: indien de aanvraag gedaan wordt na de afbraak, zal de premie niet toegekend worden!

De premie bedraagt €3.500 en wordt pas uitbetaald als aan alle voorwaarden voldaan is. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de sloop volledig is uitgevoerd. Daarbij moet alle afbraakmateriaal verwijderd zijn en wordt een bouwrijp terrein bekomen. De sloop moet uiterlijk 1 jaar na de aanvraag van de slooppremie voltooid zijn.

Vraag ook zeker na of er voor de sloop een omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden.
Dat kan u doen via 'stedenbouwkundige informatievraag' op de website van de stad Lokeren.

Bouwt u na de sloop van de oude woning een nieuwe woning op het perceel waar de krotwoning stond, dan kan u ook een bouwpremie aanvragen (Aanvraagformulier).


Premies van andere overheden/ externe instanties

Ook Vlaanderen heeft een sloop- en heropbouwpremie. Meer info op www.energiesparen.be/slooppremie, waar u de aanvraag moet doen binnen de 3 maand na het bekomen van de omgevingsvergunning voor de sloop en heropbouw van de woning.

Via www.premiezoeker.be kan je zelf nagaan welke premies er nog mogelijk zijn voor jouw project.


Voorwaarden

- De aanvraag gebeurt door de eigenaar of mede-eigenaar (natuurlijk persoon). Rechtspersonen kunnen enkel de slooppremie aanvragen.
- De aanvraag gebeurt voor de sloop en voor de bouw van de nieuwe woning (na de sloop van de oude woning).
- De bouwpremie kan enkel aangevraagd worden als vooraf een slooppremie werd aangevraagd en toegekend.
- De bouwpremie wordt toegekend zodra de woning is bewoond.


Procedure

Wie graag bijkomende info wenst, kan contact opnemen met de dienst Huisvesting via het algemeen nummer 09/235.31.00 of mailen naar huisvesting@lokeren.be.

 

Prijs

De slooppremie bedraagt € 3.500 en € 1.500 voor elke aanpalende woning.

De bouwpremie bedraagt € 1.500.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten