Rijbewijs B

Papieren Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

 

Voorwaarden

Wie een rijbewijs wil behalen, moet slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding is er keuze uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

 

Website(s) 

Rijbewijs

Procedure

U vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

-      Voor een eerste rijbewijs: uw elektronische identiteitskaart, uw aanvraagformulier met de datum van het slagen van het praktisch examen en uw voorlopig rijbewijs

-      Voor een hernieuwing van een bestaand rijbewijs: uw elektronische identiteitskaart, uw huidig rijbewijs, in bepaalde gevallen een medisch attest.

-      Indien de foto op de identiteitskaart nog gelijkend is en maximum 2 jaar oud, kan de foto van de identiteitskaart overgenomen worden op het rijbewijs. Indien dit niet het geval is, is een recente foto nodig.

Prijs

25 euro

Dienst Bevolking & rijbewijzen

Contact

Groentenmarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 35

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 en van 13.30 tot 17 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Vrijdag: van 9 - 12 uur

De dienst Bevolking houdt ook tweewekelijks zitdag in het Hof van Eksaarde, Eksaardedorp 88. (Telkens van 14 tot 19