Rijbewijs aanvragen

Documenten Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Je vraagt zelf een nieuw rijbewijs aan wanneer de geldigheid je huidig exemplaar verstrijkt (best uiterlijk een 2-tal weken voor de vervaldatum).  

Voorwaarden

Wie een rijbewijs wil behalen, moet slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding is er keuze uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht. 

Procedure

Je vraagt je rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven.

2 weken na de aanvraag kan je je rijbewijs zonder afspraak afhalen bij het Infopunt.

     Je kan je rijbewijs ook laten afhalen door een derde, voor zover hij/zij beschikt over 

  • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager +
  • een volledig ingevulde volmacht (hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken.)
  • de eigen identiteitskaart.

 Haal je rijbewijs zeker op binnen een termijn van 90 dagen na de aanvraagdatum. Zoniet wordt het onherroepelijk vernietigd en dient een nieuwe betalende aanvraag te gebeuren.

Wat meebrengen

Bij aanvraag:

  • voor een eerste rijbewijs: uw elektronische identiteitskaart, uw aanvraagformulier met de datum van het slagen van het praktisch examen en uw voorlopig rijbewijs
  • voor een hernieuwing van een bestaand rijbewijs: uw elektronische identiteitskaart, uw huidig rijbewijs, in bepaalde gevallen een medisch attest
  • indien de foto op de identiteitskaart nog gelijkend is, wordt de foto van de identiteitskaart overgenomen op het rijbewijs. Indien dit niet het geval is, is een recente foto nodig.
  • 25 euro, te betalen via Bancontact

Bij afhaling: 

  • je identiteitskaart
  • indien van toepassing: je huidig rijbewijs of het attest van verlies/diefstal afgeleverd door de politie
  • zie ook rubriek 'Procedure' indien een derde je rijbewijs komt afhalen

 

Prijs

25 euro via Bancontact.

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket