Rijbewijs - aanvraag met medisch attest

Documenten Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

 Beschrijving Groep 2

Op het 'rijgeschiktheidsattest groep 2' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig voor maximum 5 jaar ongeacht de leeftijd tenzij de arbeidsgeneesheer hierover ander advies geeft.

 Volgende personen hebben een rijgeschiktheidsattest groep 2 nodig

 1.     kandidaten of houders van rijbewijs C en D, eventueel + E

 2.     chauffeurs met rijbewijs , B en B+E in geval van:

- vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar

- taxidiensten

- vervoer van personen met ambulance

- verhuurdiensten met chauffeur

- bezoldigd leerlingenvervoer

 Het rijgeschiktheidsattest groep 2 kun je bekomen bij een erkend medisch centrum van Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.

 Het Belgisch leger en de federale politie hebben hun eigen diensten.

 Beschrijving Groep 1 – CARA

 Als de aanvrager van een rijbewijs de medische verklaring op het aanvraagformulier niet kan ondertekenen, dan kan hij naar een geneesheer gaan om de voorwaarden te bepalen waaronder hij wel een rijbewijs kan verkrijgen.

 Op het document  'rijgeschiktheidsattest groep 1' bevestigt de geneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig volgens de beslissing van de geneesheer.

Voorwaarden

Medisch geschikt verklaard worden.

Procedure

 Je komt persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken om met je medisch attest je rijbewijs aan te vragen.

2 weken na de aanvraag kan je je rijbewijs zonder afspraak afhalen bij het infopunt.

       Je kan je rijbewijs ook laten afhalen door een derde, voor zover hij/zij beschikt over

 • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager +
 • en volmacht kan voorleggen; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken) + 
 • de eigen identiteitskaart.

Haal je rijbewijs zeker op binnen een termijn van 90 dagen na de aanvraagdatum. Zoniet wordt het onherroepelijk vernietigd en dient een nieuwe betalende aanvraag te gebeuren.

Wat meebrengen

 Bij aanvraag:

 • je identiteitskaart

 • je huidig rijbewijs

 • het rijgeschiktheidsattest groep 2, groep 1 of attest CARA

 • de pasfoto op je identiteitskaart wordt digitaal overgezet op je rijbewijs. Is deze foto niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee

 • 25 euro, te betalen via Bancontact

Bij afhalen:

 • je identiteitskaart
 • je huidig rijbewijs
 • zie ook rubriek 'Procedure' indien een derde je rijbewijs komt afhalen

Prijs

25 euro via Bancontact.

Uitzonderingen


Regelgeving


Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket