Reispaspoort

Documenten Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

In 2004 beet België de spits af met de invoering van paspoorten met een chip waarop persoonlijke gegevens, de handtekening en de foto van de houder van het paspoort zijn opgeslagen. In 2013 werd gestart met de afname van vingerafdrukken.

Deze maatregelen gelden voor om en bij 500 miljoen Europese burgers. Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie.
Met de invoering van het biometrische paspoort voor EU-burgers wil de Europese Unie de veiligheid verhogen:

  • van de burger zelf die zeker is dat hij een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude;
  • van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.

De nieuwe biometrische paspoorten bevatten 4 soorten gegevens:

  1. gegevens betreffende uw identiteit en nationaliteit
  2. de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar)
  3. uw foto
  4. uw handtekening

Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispaspoort nodig.

 

Voorwaarden

Een reispaspoort moet u aanvragen bij uw gemeentebestuur. Vraag uw reispaspoort zeker op tijd aan, want de afgiftetermijn is minstens vijf werkdagen.

Een Belgisch reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen. Voor minderjarigen is dit vijf jaar. Deze geldigheidsduur wordt niet verlengd. U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig heeft voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heeft u volgende documenten nodig:

  • bedrag naar gelang de gekozen procedure via Bancontact
  • 1 recente pasfoto met neutrale gelaatsuitdrukking (maximaal 6 maand oud)

Nieuwe criteria voor uw foto
Heeft u een nieuw paspoort nodig, schenk dan bijzondere aandacht aan uw foto. U mag niet meer glimlachen op uw paspoortfoto’s !
U moet één pasfoto meebrengen voor uw paspoortaanvraag van maximum 6 maand oud. De gemeenteambtenaar zal deze foto inscannen en de software controleert onmiddellijk of deze conform is met de I.C.A.O (International Civil Aviation Organization) normen die door Europa worden opgelegd. De normen zijn strenger geworden dan voorheen. Denk er dus aan om op voorhand na te gaan of aan de 
nieuwe verplichte criteria voldaan is. Indien uw foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren en moet u terugkomen met een nieuwe foto die wel conform is.

Denk dus aan wat volgt wanneer u een foto laat maken:
Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach. Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief. 
Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van uw oren moet zichtbaar zijn.
De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt.

  • uw identiteitskaart
  • uw oud reispaspoort (Indien dit nog geldig is)

TIP! Kom tijdig uw biometrische reispas aanvragen. Het vraagt minimum 15 minuten om uw foto, vingerafdrukken en handtekening te registreren. 

Prijs

 Betaling via Bancontact

 

     Volwassenen

   

Minderjarigen (-18 jaar)

Gewone procedure

     75 euro

   

42 euro

Spoed procedure

     252 euro

   

222 euro

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket