Parkeerkaart personen met een beperking

Welzijn Personen met een beperking

Beschrijving

Personen bij wie een verminderde gezondheid aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren
- op voorbehouden plaatsen 
- gratis en onbeperkt op alle parkeerplaatsen in Lokeren, dus ook in betalende en blauwe zones.

Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit' en verplaatsing (kinderen)
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • jouw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • jouw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Procedure

Als je reeds een dossier hebtbij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kan je de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website handicap.fgov.be door gebruik te maken van het contactformulier;
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99;
 • per brief gericht aan Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel;
 • via het Welzijnshuis of het ziekenfonds.

Als je nog geen dossier hebt of nog niet erkend bent door een andere instelling, kan je de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website handicap.fgov.be: MyHandicap voor burgers,
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99;
 • per brief gericht aan Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruistuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel;
 • via het Welzijnshuis of het Ziekenfonds.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Indien de parkeerkaart vervallen is en bij overlijden van de rechthebbende, dient de kaart terug bezorgd te worden aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Een niet meer geldige parkeerkaart mag ook ingediend worden bij het Welzijnshuis.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Wat meebrengen

identiteitskaart (bij de aanvraag in het Welzijnshuis - dienst Onthaal)

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07/05/1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Afdeling Welzijn - dienst Zorg en Preventie

Contact

Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
09 235 03 00
zorgenpreventie@lokeren.be

ENKEL beschikbaar op afspraak.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten