Opvoedingsondersteuning

Onderwijs

Beschrijving

RAKET

Doelgroep:

Kleuters uit de derde kleuterklas, hun leerkrachten, CLB-medewerkers en ouders.

Doel:

Voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen door de verschillende actoren in een kinderleven te betrekken. Meer bepaald, het gezin en de school, en dan voornamelijk op de terreinen van de ouder-kind-relatie en de relatie met leeftijdsgenoten.

Werking:

RAKET bestaat enerzijds uit een oudertraining, die drie bijeenkomsten omvat in samenwerking met het CLB, en doorgaat op school. Centraal in het ouderprogramma staat het werken rond ouderlijke vaardigheden die belangrijk zijn in het versterken van het zelfvertrouwen en het leren luisteren van kinderen. Anderzijds is er voor de derde kleuterklas een sociaal vaardigheidsprogramma dat een  16-tal lessen omvat, verspreid over meerdere weken en uitgevoerd in de klas zelf. Dit programma moedigt de positieve interactie tussen leeftijds- en klasgenootjes aan. Om dit te bereiken, biedt het programma de kinderen een aantal activiteiten aan met als doel het samen spelen met hun vriendjes leuker te laten verlopen. Hierbij besteedt men extra aandacht aan het leren van oplossen van problemen. Deze vaardigheden oefenen de kinderen telkens wanneer er zich in de klas of tussen enkele kinderen een probleem voordoet. Dankzij het doortrekken van dit programma naar de speelplaats met 15 momenten “speelplaats-goed-gedrag-spel” vergroot de kans op generalisatie van de geleerde vaardigheden, mn. het verminderen of tegengaan van dat gedrag dat positieve relaties met leeftijdsgenoten verstoort. Tijdens minder gestructureerde speelplaatssituaties krijgen kinderen complimenten en beloningen voor positief spel met leeftijdsgenoten. Daarnaast biedt het project ook een basisvorming voor leerkrachten, een planningsvergadering met directie, CLB-medewerkers en (zorg)leerkrachten derde kleuterklassen, een pedagogische studiedag of personeelsvergadering inzake visie en gedragenheid rond de RAKETaanpak en implementatie op school, een evaluatiemoment op het einde van het programma met directie, CLB-medewerkers en (zorg)leerkrachten derde kleuterklassen en de mogelijkheid tot uitbreiding van het programma met het “Guus en Trompi-pakket”. Het ganse traject is voor de kinderen en hun ouders kosteloos. De scholen waar RAKET wordt aangeboden, is afhankelijk van vraag en aanbod en wordt bepaald in overleg met het LOP.


STOP4-7

Doelgroep:

Kinderen tussen 4 en 8 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school, hun leerkrachten, CLB-medewerkers en ouders.

Doel:

STOP4-7 tracht probleemgedrag thuis en/of op school te vermijden door het versterken van schoolse en sociale vaardigheden.

Werking:

STOP4-7 vind 2 keer per schooljaar plaats en omvat een kindtraining (10 dinsdagen), een oudertraining (10 dinsdagnamiddagen) en een leerkrachtentraining. Bovendien is er mogelijkheid tot begeleiding aan huis en zijn er verschillende contacten met de leerkrachten op school. Het ganse traject is voor de kinderen en hun ouders kosteloos.

STOP4-7 gaat door in de ontmoetingsruimte van het Huis van het Kind, waarbij per sessie gestreefd wordt naar een minimale deelname van 5 kinderen die in Lokeren wonen of naar school gaan.


Playing for Succes

Doelgroep:

Kinderen tussen 9 en 14 jaar met een leerachterstand of leerproblemen en/of die geen toegang hebben tot informatiebronnen omwille van kansarmoedeaspecten of geen of te weinig ondersteuning kunnen krijgen van hun ouders. Zij dienen een algemene interesse te hebben in voetbal, zonder daarbij zichtbare voorkeur te uiten voor een bepaalde ploeg.

Doel:

Basisscholen ondersteunen in de aanpak van leerproblemen van kinderen.

Werking:

PfS tracht de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren door jaarlijks 2 (in maart en oktober) trajecten te voorzien. Per traject zijn er 8 (van 3u) of 10 (van 2u) sessies op woensdagnamiddag, waaraan maximaal 15 kinderen kunnen deelnemen. De kinderen worden geselecteerd door de zorgcoördinatoren van het basisonderwijs in samenspraak met eventuele hulpverleners. De inschrijving gebeurt door de zorgcoördinatoren of leerkrachten. De sessies zien er als volgt uit : opwarming, spel, les in functie van spel, spel en afsluitende activiteit. De lessen in functie van spel kunnen gaan van berekenen oppervlakte terrein en markeringen, weergeven tactiek op PC,…tot opzoeken land van herkomst, gebruiken, eetgewoontes enz. van spelers. De trajecten vinden plaats in de jeugdaccommodatie, Campus “Het Voske”, van Sporting Lokeren, Daknamstraat 91. Het ganse traject is voor de kinderen en hun ouders kosteloos.Info: Consulent Flankerend Onderwijsbeleid, dienst Samenleving, Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 9160 Lokeren, 09/340.96.02,  joelle.mahy@lokeren.be 

Prijs

 

 

Onderwijsondersteuning

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 en van 13.30 tot 17 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Vrijdag: van 9 - 12 uur