Openbaarheid van bestuur

Beleid Stad

Beschrijving

De Vlaamse overheid heeft voor alle openbare overheden in Vlaanderen vastgelegd op welke manier de burger inzage kan krijgen in de documenten die bij die openbare besturen beschikbaar zijn. Die regels gelden ook voor een stadsbestuur. De stad is hierdoor verplicht om inzage te verlenen in de documenten waarover zij beschikt. Wie een kopie verlangt, kan die krijgen, tegen een kleine vergoeding. En als dat nodig is staan ambtenaren klaar om uitleg te geven over die documenten.

Voorwaarden

In principe zijn alle documenten die in het bezit zijn van het stadsbestuur openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen er inzage kan van nemen, en kopieën van documenten uit de dossiers kan bevragen tegen betaling van een kleine vergoeding per blad. Deze openbaarheid geldt niet alleen voor geschreven documenten, maar ook bijvoorbeeld voor filmopnames en auditieve documenten. Burgers hebben bovendien recht om uitleg te krijgen over de documenten waarvan zij de inzage vragen.

De openbaarheid van alle bestuursdocumenten is de regel, maar er zijn ook uitzonderingen. Het stadsbestuur kan weigeren om documenten aan de openbaarheid prijs te geven als daardoor de privacy van burgers kan worden geschonden, of de openbare orde in het gedrang kan komen. Ook documenten die nog niet af zijn, of onvolledig zijn, kunnen aan de openbaarheid worden onttrokken, net als adviezen of meningen die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Evenmin vatbaar voor openbaarheid zijn documenten waarvan wetten of reglementen de openbaarheid verbieden.

Procedure

De aanvragen tot inzage of afschrift van bestuursdocumenten gebeuren schriftelijk en zijn voldoende precies geformuleerd.

Aanvraagprocedure

Wie een document, in welke vorm dan ook, wil inkijken, vraagt dat schriftelijk aan bij:

Stadsbestuur van Lokeren
aan de algemeen directeur
Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
fax 09-340.94.79
e-mail: secretariaat@lokeren.be

Hier kan u een modelaanvraagformulier vinden.

Binnen de 20 dagen na registratie van uw aanvraag krijgt u een antwoord om inzage te krijgen, of een kopie, of uitleg over uw aanvraag.

Beroepsprocedure

Wie het met een weigering tot openbaarmaking niet akkoord is, kan in beroep gaan bij de Vlaamse overheid.

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement coördinatie
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel. secretariaat 02/553.57.03
Fax secretariaat 02/553.57.02
e-mail: openbaarheid@oost-vlaanderen.be

Regelgeving

Surf naar deze website

Dienst Secretariaat (OVB)

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 06
secretariaat@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

Gesloten

Dinsdag:

Gesloten

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

Gesloten

Vrijdag:

Gesloten

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

8:00
21:00
00:00-00:00