Ongediertebestrijding (ratten, duiven, verwilderde kippen/ganzen)

Beschrijving

Voor het bestrijden van dieren die overlast veroozaken op openbaar domein werkt stad Lokeren samen met RATO (provinciale rattenbestrijding). De RATO bestijder gaat ongedierte (o.a. ratten, duiven en verwilderde kippen/ganzen) in hoofdzaak op het openbaar domein bestrijden.

 

Procedure

Maak een online of telefonische melding bij het infopunt

Ratten:

Wettelijk bepaald staat iedere eigenaar/bewoner/gebruiker van een onroerend goed zelf in voor de bestrijding van ratten (Politiereglement Lokeren afd .3, Art. 17 §1). Stel je dus vast dat er zich ratten op je terrein of eigendommen bevinden neem je hiervoor zelf alle maatregelen om dit te voorkomen. Toch overlast van ratten, dan sta je zelf in voor de verdelging hiervan.

  • De melder krijgt éénmalig een plaatsbezoek waarbij de RATO bestrijder ter plaatse de meest aangewezen bestrijdingsmethode bepaald. Tijdens dit bezoek wordt info en advies gegeven. Indien nodig wordt de nodige bestrijding opgestart.
  • Herhaalt het probleem zich? Dan staat de melder zelf in voor de bestrijding van de ratten en koop je zelf de bestrijdingsmiddelen aan in de gespecialiseerde handelszaken.

Verwilderde duiven:

Bij het vaststellen van verwilderde duiven op of in onroerende goederen is meldingsplicht van toepassing vermits deze vogels worden aanzien als een invasieve soort. (politiereglement Lokeren Afd. 3 Art. 17§2 ). Je mag de RATO bestrijder niet weigeren of niet bemoeilijken om de nodige vangactie te ondernemen en/of de nodige vangmaterialen te plaatsen.

Verwilderde kippen

Bij vaststelling van verwilderde kippen of hanen komt de RATO bestrijder ter plaatse en hij zal de nodige vangacties ondernemen. Overlastkippen en -hanen worden enkel op openbaar domein gevangen.

Indien er zich overlast voordoet door overheersend gekraai van hanen in de omgeving, zal de natuurwachter de eigenaar van deze dieren aanmanen om de overlast te beperken. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, zal er een administratieve boete opgelegd worden (politiereglement Lokeren Deel 2 Art. 150).

Sector infrastructuur

Contact

Weverslaan 18, 9160 Lokeren
09 235 31 00
infrastructuur@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten