Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Ondernemen Vergunningen

Beschrijving

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

Er gelden vrijstellingen voor tijdelijke uitbatingen.  Uitbreidingen van de netto handelsoppervlakte of wijzigingen van het aanbod (categorieën) kunnen in bepaalde gevallen vergunningsplicht zijn.

Voorwaarden

Deze vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² die toegankelijk is voor het publiek. De vergunningsplicht geldt ook bij volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m² bedraagt;

 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² netto handelsoppervlakte of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte;

 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte.

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig indien de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Procedure

Je vraagt een vergunning aan bij de stad op de plaats van de vestiging aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier. Je kan de aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket. Aanvragen volgens de vereenvoudigde procedure kunnen ook nog op papier ingediend worden. Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit (behoudens enkele uitzonderingen).

 • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte tussen 400m² en 1000m² beslist de stad autonoom.

 • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van meer dan 1000m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO) voordat het de vergunning toekent.

Er zijn twee verschillende procedures, conform het omgevingsvergunningsdecreet:

 • de vereenvoudigde procedure. Deze is enkel van toepassing als
  • de netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20 000m², én
  • er enkel een kleinhandelsvergunning vereist is (geen stedenbouwkundige of milieuaspecten) of de milieu- of stedenbouwkundige aspecten vallen eveneens onder de vereenvoudigde procedure.
 • de gewone procedure.

In alle andere gevallen wordt de gewone procedure gevolgd.

Geldig tot

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt enkel als de kleinhandelsactiviteiten:

 • niet aanvangen binnen de 5 jaar na het verlenen van de vergunning of

 • meer dan 5 opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Extra info

Dienst Economie

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
economie@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten