Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter (toelating)

Ondernemen Vergunningen

Beschrijving

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de stad. Deze ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel;
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten;
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade.

De toestemming wordt afgeleverd door de stad en beperkt zich tot grondgebied van de stad.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier met volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie;
 • het doel van de actie;
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden;
 • de periode(s) van verkoop;
 • de te koop aangeboden producten of diensten;
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

Je dient de aanvraag in:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de stad t.a.v. de burgemeester. De stad beslist over de toekenning van de toestemming.

Geldig tot

Tot één jaar na aflevering van de toelating.

Dienst Economie

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
economie@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten